Všeobecné podmínky věrnostního systému ZMRZKA DÁREK

ZMRZKA DÁREK je dlouhodobý věrnostní systém pro zákazníky odebírající zmrzlinové směsi výrobce Mlékárna Hlinsko, a.s. (dále jen výrobce) se sídlem Kouty 53, 539 01 Hlinsko, IČ: 48169188, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové část B, vložka 3061.

Cílem věrnostního systému je zajistit neustálé zlepšování vztahů a komunikace výrobce se stálými zákazníky. Účastníci věrnostního systému mohou při každém nákupu vybraných zmrzlinových směsí sbírat kupóny obsažené v balení s různou bodovou hodnotou. Na základě takto získaných bodů budou účastníkům nabídnuty různé dárky v podobě voucherů, poukázek či konkrétních hmotných cen. Aktuálně nabízené dárky jsou zveřejněny v klientské zóně na webových stránkách www.zmrzkadarek.cz. Na těchto internetových stránkách bude u každého dárku uveden příslušný počet bodů, za které je daný dárek k dispozici. Výrobce si mimo jiné vyhrazuje právo udělovat výjimky při poskytování dárků a právo na spolupráci s třetími osobami.

Účast ve věrnostním systému ZMRZKA DÁREK.

Účastníkem může být jen fyzická osoba zaregistrovaná na základě vyplnění přihlášky na internetových stránkách www.zmrzkadarek.cz. Účast je podmíněna pravdivým, přesným a úplným vyplněním přihlášky. Vyplněním a podepsáním přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami věrnostního systému ZMRZKA DÁREK. Registraci účtu a zadání kódů může provést účastník sám na stránkách www.zmrzkadarek.cz nebo zašle požadované informace (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, obchodní firmu, IČO a místo prodeje - město) a kupony na adresu: Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko a výrobce provede registraci a vložení bodů za účastníka, přičemž zašle zpět účastníkovi přihlašovací údaje. Výrobce v takovém případě neodpovídá za správně provedenou registraci. Registrace účtu je vázána na uplatnění prvního kódu z kuponu. Bez vložení kódu či zaslání kuponu nebude registrace provedena. Body z takto použitého kuponu budou účastníkovi připsány na jeho účet ihned po dokončení registrace.

Získávání bodů.

V každém hromadném balení zmrzlinových směsí Tatra bude vložen bodový kupón, jež bude obsahovat unikátní číselný kód. Po registraci účastníka a vytvoření jeho účtu bude moci účastník zadat na webovém rozhraní unikátní kód z kupónu a na základě tohoto kódu mu bude na jeho účet připsán příslušný počet bodů. Bodové ohodnocení jednotlivých směsí je k dispozici na www.zmrzkadarek.cz. Účastník je povinen uchovat originální kupón i po uplatnění příslušného kódu, jinak ztrácí nárok na příslušné body. Účastník je povinen uplatnit kód z kuponu (tj. zadat kód prostřednictvím webového rozhraní či zaslat přímo výrobci) v daném kalendářním roce, kódy z kuponů uplatněné v následujícím kalendářním roce nemusí být výrobcem uznány.

Výběr dárků a dodání.

Ve chvíli kdy účastník bude mít na svém účtu připsán dostatečný počet bodů, bude si moci prostřednictvím webového rozhraní (nebo obdobně dle čl. 3 dá pokyn výrobci) vybrat požadovaný dárek. V případě, že všechny podmínky budou splněny, bude z jeho účtu odečten příslušný počet bodů a účastníkovi bude potvrzeno vybrání dárku. Účastník může být výrobcem vyzván, aby zaslal na adresu výrobce originály kuponů, na základě kterých uplatnil body za dárek (účastník je povinen zaslat ty kupóny, jejichž kód úspěšně uplatnil). Vybraný dárek bude zaslán v přiměřené lhůtě (obvykle do 1 měsíce, může být dle potřeb upřesněno) na adresu registrovaného účastníka spolu s dokladem, který si účastník ponechá pro případnou reklamaci zboží (reklamace se netýká zboží koupeného účastníkem na základě voucheru, který získá prostřednictvím systému ZMRZKA DÁREK, v takovém případě řeší účastník reklamace přímo). Reklamace bude probíhat prostřednictvím výrobce nebo jím pověřenou 3. osobou, která zboží dodala na adresu člena věrnostního systému uvedenou v přihlášce do programu a to po zaslání Dokladu a domluvení se na dalším postupu. Bez předložení tohoto dokladu nemusí být taková reklamace uznána. Pokud účastník neobdrží objednané zboží ve stanovené době, kontaktuje výrobce. Za prodloužení dodací lhůty způsobené chybně nebo nekompletně uvedenou adresou nenese výrobce zodpovědnost. Výrobce nenese zodpovědnost za provedenou reklamaci.

Zneužití, kopírování a padělání.

Kupóny s kódem je zakázáno kopírovat nebo pořizovat jiné kopie. V případě kopírování nebo použití falsifikátu k uplatnění na výběr dárku v systému bude účastník vyloučen z další účasti v systému bez jakéhokoliv nároku na náhradu, stejně tak v případě porušení některého z ustanovení těchto podmínek či v případě, že účastník jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy. V takovém případě se výrobce může domáhat vrácení vydaného dárku či jeho peněžní protihodnoty, tím není dotčen nárok na náhradu škody výrobci. Při výrazném porušení podmínek systému nebo dobrých mravů může být záležitost předána právním zástupcům nebo Policii ČR.

Závěrečná ustanovení.

Účastník souhlasí s tím, aby výrobce (případně jeho smluvní partner), zpracovával data uvedená v přihlášce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro marketingové účely, a účely provozování věrnostního systému ZMRZKA DÁREK. Účastník bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že údaje uvedené v přihlášce a v dotazníku po dobu trvání členství účastníka ve věrnostním systému ZMRZKA DÁREK za shora uvedeným účelem v nezbytně nutném rozsahu zpracovávány. Účastník má k takto získaným údajům právo přístupu, jakož i práva subjektu údajů podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Výrobce se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládat pouze v souladu se zákonem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem je nebude sdělovat třetím osobám, vyjma osob, jejichž činnosti využívá pro naplnění účelu věrnostního programu. Účastník je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním výše uvedených údajů, a to výslovným, srozumitelným, určitým a prokazatelným projevem vůle. Účastník současně se vznikem svého členství v systému vědomě uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení či jiných informací o podniku a/nebo službách výrobce a využívání těchto údajů pro marketingové účely výrobce. Účastník je povinen informovat výrobce o veškerých změnách údajů uvedených v přihlášce.

Výrobce si vyhrazuje právo nabízené dárky aktualizovat, případně kompletně obměnit. Dále si vyhrazuje právo dárky vyměnit za jiné, které budou srovnatelné hodnoty a užitných vlastností, případně určité dárky z nabídky trvale vyřadit. Výrobce si též vyhrazuje právo měnit bodovou hodnotu dárků, dále si vyhrazuje právo na případné odchylky od vyobrazení dárků, které má pouze informační charakter. Na dárky ve věrnostním systému ZMRZKA DÁREK neexistuje právní nárok a věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo upravit jméno a označení věrnostního systému, právo věrnostní systém ukončit s tím, že o této skutečnosti bude veřejně informováno, alespoň půl roku předem. Výrobce si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné podmínky. O změnách těchto všeobecných podmínek bude informováno – prostřednictvím mailu a klientské zóny prostřednictvím internetových stránek společnosti.

Účastník je za účelem doručení dárků povinen uvést přesnou adresu a osobní údaje a hlásit jejich případné změny. V případě, že se adresa či telefonický kontakt uvedený účastníkem ukáže jako neplatný, výrobce si vyhrazuje právo dočasně pozastavit členství a do doby nahlášení správné adresy neprovést žádné úkony, které jsou závislé na uvedení správné adresy.

Jakékoliv zásilky, které nebudou ofrankované nebo budou ofrankovány známkou nižší hodnoty nebudou akceptovány.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 16. 4. 2016

Pro více informací nám zavolejte na telefonní číslo 725 443 341, nebo nám napište:

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Funkční

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Analytické

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Vít Bezrouk

Obchodní manažer

725 443 341

v.bezrouk[zavináč]tatramleko.cz