Vodová zmrzka
4 příchutí Nová receptura s vyšším podílem ovocné složky